Konsert - Romanser i vårkvällen

Konsert - Romanser i vårkvällen

"Romanser i vårkvällen"
Vi får lyssna till Vier Ernste Gesänge av Johannes Brahms, Three Sonnets of Shakespeare av Einojuhani Rautavaara och Sånger vid havet av Gösta Nystroem.
Carolina Bengtsdotter Ljung, mezzosopran
Tomas Ljung, piano

Fri entré - kollekt till församlingens musikverksamhet

6 deltagare (None inbjudna)