Fullbokat: Ryska revolutionen 100 år

Fullbokat: Ryska revolutionen 100 år

I och med den ryska revolutionen 1917 störtades tsarväldet och det kommunistiska bolsjevikpartiet tog över. Vi belyser händelsen i form av ett samtal med inbjudna gäster.

Arkivmaterial som blev tillgängligt efter Kalla krigets slut har stimulerat forskningen om den sovjetiska kommunismen. Vilka nya perspektiv har kommit fram? Hur har bolsjevikernas maktövertagande påverkat den politiska utvecklingen i Europa under 1900-talet och hur ser man på revolutionen i Ryssland i dag?

Kay Glans, ...

Visa hela texten

123 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kungliga biblioteket
Humlegårdsgatan 26