Rune Nielsen - "Cross cultural neuropsycholoical assessment"

Rune Nielsen - "Cross cultural neuropsycholoical assessment"

Sveriges neuropsykologers förening Norra regionen bjuder in till heldagsföreläsning med Rune Nielsen på temat "Challenges in cross-cultural neuropsychological assessment". Neuropsykologisk utredning av personer med annan kulturell, språklig och akademisk bakgrund - vilka är utmaningarna och hur löser vi dem?

This seminar will focus on challenges in cross-cultural assessments of cognitive functioning and present a newly designed cross-cultural neuropsychological test battery for assessment of ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)