Primate Cup - Kids edition

Primate Cup - Kids edition

SBG Norrköping presenterar Primate Cup, en en BJJ tävling för Barn och Ungdomar mellan 4-15 år.

https://smoothcomp.com/event/343

4 deltagare (None inbjudna)