Fridans Tipsy Dance Club 28 mar 2017

Fridans Tipsy Dance Club 28 mar 2017

Som ett komplement till kurserna i bugg, fox och lindy hop så arrangeras på tisdagar kl 19-21 under vårterminen 2017 konceptet fridans med start 7 februari. Platsen är Gullberna Park, Gympasalen.

Detta är gratis för medlemmar medan ickemedlemmar betalar 20kr per gång de är där.

Tanken med fri dansen är att du ska kunna dels repetera kursmaterialet eller bara träna något annat du känner är viktigt eller bara komma dit och dansa. Du ansvarar för vad du ska träna på. Ansvarig för fri dansen ...

Visa hela texten

1 deltagare (3 inbjudna)