Sandsjöbacka Trail 44k

Sandsjöbacka Trail 44k

Distans 44 km
Start Nordic Wellness Kungsbacka
Lördag 07:00
3 vätskestationer
Bana: Kungsbacka-Vildmosseleden-Sandsjöbackaleden-Änggårdsbergen-Slottskogen

60 deltagare (None inbjudna)