Frukostutbildning: Rörligt innehåll

Frukostutbildning: Rörligt innehåll

Under två timmar går vi igenom hur du på enklast möjliga sätt kan börja producera eget rörligt innehåll. Vi går igenom bra appar för att skapa videos för er organisations Facebook, Instagram och andra sociala kanaler. Med en enkel utrustning såsom extern mikrofon, stativ och videotekniker så kan du enkelt själv börja producera videos som gör att de inlägg du gör syns bättre för er målgrupp. Pris: 2900.-

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Salgado
Storgatan 19