Agenda 2030

Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Men vad är Agenda 2030 egentligen och vad hände med milleniemålen? Hur vill FN ...

Visa hela texten

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

ABF Örebro län
Fredsgatan 18