Festivalförfattare - Majgull Axelsson

Festivalförfattare - Majgull Axelsson

I den nya romanen Ditt och mitt liv återvänder huvudpersonen Märit till Lund efter 50 år. Där fanns då Vipeholm,
anstalten för så kallade sinnesslöa, där hennes bror gick under.

Plats: Mellanrummet
Dag: 22/4
Tid: 16.00
Entré: 60 kr
Arr: NSB och ABF Östergötland

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Norrköpings stadsbibliotek
Södra promenaden 105