Mobilisation of the Neuroimmune System

Mobilisation of the Neuroimmune System

Nu gör ”Mobilisation of the Neuroimmune System” Sverigepremiär hos oss på Ystad Rehab Center!

Noigroups klassiska kurs om nervsystemets dynamik har uppdaterats och gjorts om utifrån senaste rönen kring immunsystemets kritiska roll vid inlärning, minne, rörelse och känslighet. Genom denna nya kurs får du ett kliniskt resonemang kring vilka patienter som kan ha nytta av neuroimmun mobilisering.
Med ett stort inslag av praktiska moment varvat med teori får du lära dig att på ett patientsäkert ...

Visa hela texten

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Axla Wellness/YRC
Aulingatan 22A