VI SKA VÅGA TALA – om sexuella övergrepp i Värmland

VI SKA VÅGA TALA – om sexuella övergrepp i Värmland

Välkommen till en temadag där
VI SKA VÅGA TALA om sexuella övergrepp.

För att:
Få fakta, information och inspiration samt konkreta verktyg och metoder för att förebygga övergrepp och för att förbättra villkoren för de barn och unga som utsätts.

Tillsammans bryter vi tystnad, tabun och skam kring sexualbrott genom att våga fråga, lyssna och tala - när och där vi behövs.

En dag som arrangeras av föreningen Våga Tala och där Länsstyrelsen Vämland är medarrangör.

Föreläsare:
Olof Risberg, ...

Visa hela texten

22 deltagare (None inbjudna)

Plats

Värmlands Museum
Sandgrundsudden