Informationsträff: Exportprogrammet i Halland

Informationsträff: Exportprogrammet i Halland

O.S.A gärna i eventet men notera att du måste anmäla dig via "Biljett-URL" för att säkra din plats.

VAD HÄNDER UNDER INFORMATIONSTRÄFFEN?

1. Information om satsningen Exportprogram Halland
2. Lyssna till företagare som berättar om sina internationella erfarenheter
3. Nätverka med andra företag med liknande behov

EXPORTPROGRAMMETS INNEHÅLL

Programmet kommer löpa fram till våren 2018 och är uppdelat i fem olika moduler med syftet att tillföra ditt företag kunskap inom internationalisering på ...

Visa hela texten

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

Stadshuset
Storgatan 37