Social rättvisa i förskolan – Mission Possible?

Social rättvisa i förskolan – Mission Possible?

Social orättvisa är bokstavligen en fråga om liv och död. Hur ser våra förskolebarns levnadsvillkor ut idag? Med denna fråga som utgångspunkt arrangerar förskollärarutbildningen i Halmstad ett panelsamtal som webbsänds live torsdag 23 mars, start kl. 14.

Huvudaktörer är studenter som nyligen undersökt aktuella förhållanden i Halmstad med omnejd, manifesterat i egenproducerade radioradioreportage vars iakttagelser utgör sändningens fokus – mångfald, segregation, fysisk och psykisk ohälsa är ...

Visa hela texten

20 deltagare (47 inbjudna)