Rapport från Angoulêmer: Föreläsning med Fredrik Strömberg

Rapport från Angoulêmer: Föreläsning med Fredrik Strömberg

!!Ändrad dag och ny föredragshållare!!

Förra mötet blev Fredrik Strömberg sjuk, denna gång har Thierry Capezzone hamnat på sjukhus och får ställa in!

Men, då vänder vi på det hela och presenterar istället en frisk Fredrik Strömberg som kommer tala om vad som pågår i den franskspråkiga serievärlden och annat som uppdagats på eller inträffat under årets seriefestival i Angoulême.

Även datumet har ändrats och är nu onsdagen den 22e mars!!

Varmt välkomna!!

5 deltagare (48 inbjudna)

Plats

Serieskolan
Friisgatan 15 B