Tillsammanscafé - Kultur

Tillsammanscafé - Kultur

Välkommen på Tillsammanscafé, en mötesplats för dig som vill öka gemenskapen i Sundbyberg!
Den här torsdagen diskuterar vi liknader och skillnader i våra olika kulturer och vilka värderingar och normer som styr vårt beteende. Vi bjuder som alltid på fika!
Tid: 18-20
Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10
Välkommen!
Tillsammans Sundbyberg är en religiöst och partipolitiskt obunden rörelse som verkar för mångfald och gemenskap i lokalsamhället. <3

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Allaktivitetshuset Sundbyberg
Sturegatan 10-12