Funk i 4d Gävle

Funk i 4d Gävle

En filmfestival, Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning, Funk-up stand-up och två sprängfyllda dagar med föreläsningar. Allt handlar om funktionshinderpolitiska frågor. Funk i 4d är ett Arvsfonden projekt som ägs av Kulturens Bildningsverksamhet. Arrangemanget på Gasklockorna genomförs i samarbete med Gävle kommun och den lokala funktionshinderrörelsen.

Hela programmet hittar du här:
http://www.funki4d.se/gavle-24-26-okt...

18 deltagare (None inbjudna)

Plats

Funk i 4D
Slottsgatan 17