Utbildning i utåtagerande beteende - Att skapa struktur och föru

Utbildning i utåtagerande beteende - Att skapa struktur och föru

I denna kurs, som sträcker sig över en heldag, får du kunskap om utåtagerande beteende och verktyg som du kan ha med dig i ditt dagliga arbete med våra uppdragsgivare.

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kooperativet Olja
Slottsgatan 14