LISCHTRÄFFEN!! 2017 #stl

LISCHTRÄFFEN!! 2017 #stl

Nu är det dags för en bilträff i Lidköping igen, Alla är välkomna på våra träffar

Nattliga aktiviter kommer det att vara efter träffen, utskick via sms-listan

Nedskräpning och att burna är förbjudet på området

Plats: Coop Lidköping
Datum: 20 maj 2017
Tid: kl 20.00

447 deltagare (None inbjudna)