Socialdans fox

Socialdans fox

Ihop med foxkursen för vana förare ordnar vi en fox kväll kostar 40:-
alla välkomna.

15 deltagare (None inbjudna)

Plats

Danshallen i Karlskoga
Hangarvägen 20