Föreläsning: Barn och trauma

Föreläsning: Barn och trauma

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, bemöta och behandla barn och unga som har upplevt våld och sexuella övergrepp. Dagen fokuserar även på traumasymtom hos barn och hur dessa bemöts och behandlas. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, HVB, skolhälsovård och andra.

Föreläsare:
Linda Eriksson, KBT Terapeut och enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana

Föreläsningen tar upp följande delområden:
Barn som upplever våld och sexuella övergrepp ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)