March for Science - Uppsala

March for Science - Uppsala

Detta är en partipolitiskt och religiöst obunden samt fredlig marsch för vetenskap och mot faktaresistens. Vi vill främja forskares engagemang i samhället och samhällets stöd för fri forskning. Marschen är ett satellitevenemang till den internationella March for Science och ett stöd till forskare världen över.

190 deltagare (None inbjudna)