Reflective Pub Night: Do we need more engineers in politics?

Reflective Pub Night: Do we need more engineers in politics?

*English version below*

Den reflekterande ingenjören presenterar en reflekterande pubkväll! Detta är en möjlighet för studenter att träffas och diskutera teknisk utveckling utifrån olika samhällsaspekter. Exempelvis: vilka etiska dilemman kan uppstå och hur ska vi förhålla oss till dessa? Men också andra ingenjörsrelaterade ämnen. Du behöver inte vara ingenjör eller naturvetare för att delta. Lämna räknaren hemma, kom och diskutera, eller lyssna, och pubhäng med oss!

Ämnet för denna ...

Visa hela texten

5 deltagare (None inbjudna)