Alla barn är lika olika - att möta unga i behov av särskilt stöd

Alla barn är lika olika - att möta unga i behov av särskilt stöd

Välkommen till ledarutbildningen:
Alla barn är lika olika - att möta unga i behov av särskilt stöd

Onsdagen 8 februari kl 18.00
Fre entré
Fika

"- 10 konkreta tips
- Erfarenhetsutbyte
- Information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.)"

Medverkande: Anja Wändal, Equmenia Svealand

Anmäl dig till strand.alicia@hotmail.com senast 5 februari

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Skårekyrkan
Renvallsvägen 28