Mjölken har gått ut - kommunikation vid autism

Mjölken har gått ut - kommunikation vid autism

Vid autism och autismspektrumtillstånd påverkas kommunikationen på olika sätt oavsett om man har ett talat språk eller inte. Vi går igenom hur språkförståelse och uttrycksförmåga kan påverkas och hur du som kommunikationspartner kan underlätta kommunikationen genom ditt sätt att vara och agera.

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn eller vuxna inom autismspketrat.

Kursledare: leg. logopederna Anna Drevsson och Karolina Nilsson

Anmälan: senast 25 september
Anmälan är bindande men ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)