Vittnesstöden Uppsala Rekrytering 2018

Vittnesstöden Uppsala Rekrytering 2018

VILL DU BLI VITTNESSTÖD?
Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ger medmänskligt stöd och praktisk information till framför allt vittnen och målsägande i samband med rättegång. Flertalet vittnen och målsäganden har inte tidigare varit i kontakt med domstolsväsendet och de upplever ofta situationen som obehaglig. Att få träffa ett vittnesstöd i samband med rättegången ökar förutsättningarna för att de ska känna sig trygga.

VI SÖKER NU NYA MEDLEMMAR!

Alla som har läst, läser, eller ...

Visa hela texten

13 deltagare (None inbjudna)