Psykologisk Hälsa - en serie Workshops

Psykologisk Hälsa - en serie Workshops

Välkomna till en serie workshops om psykologisk hälsa. Vid fem tillfällen kommer psykologer att hålla workshops i ämnen de har en fördjupad kunskap om och arbetar med. Kortare teoripass varvas med diskussioner och övningar i syfte att ge deltagarna både en ökad kunskap och nya erfarenheter. Fokus ligger i det psykologiska perspektivet och grunden för workshopen är att ge exempel på konkreta sätt och metoder för att påverka sin psykologiska hälsa.

Ämnena för respektive workshop:

22/2: ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)