MILRUCK BRAVE - Stockholm

MILRUCK BRAVE - Stockholm

Vårt introduktionsevent som också är vårt roligaste event. Testa dina gränser tillsammans med intressanta människor och ta en avslutande öl med kadern efter eventet. Det goda i livet. Den hårdaste utmaningen som vem som helst kan genomföra. Nyckeln till den ekvationen är teamet! Både ett självständigt event och en del av MILRUCK GOLD.

0 deltagare (None inbjudna)