Det himmelska ljuset

Det himmelska ljuset

"Det himmelska ljuset - konserveringen av Sonens fönster"
En föreläsning i domkyrkan med anledning av att Sonens fönster åter sitter på sin plats ovanför södra porten efter många års arbete. Glasmålerikonservator Linda Kvarnström visar och berättar. Samling i vapenhuset. Öppet för allmänheten, fri entré.

9 deltagare (None inbjudna)

Plats

Uppsala Domkyrka
Domkyrkoplan 2