Av Kvinnor för Kvinnor

Av Kvinnor för Kvinnor

En mässa i syfte att stärka kvinnors företagande i Sydnärke. Här visas en del av de företag som drivs av kvinnor i området. Givetvis finns det gott om produkter och tjänster att köpa och även lyssna till föreläsningar.

Mer om våra utställare hittar du här: https://www.facebook.com/groups/avkvi...

Mer information om mässan finns här: http://www.asbronaringsliv.se/kf.html

3 deltagare (None inbjudna)