Lernacken och runt kalkbrottet, ca 30 km

Lernacken och runt kalkbrottet, ca 30 km

Turen utgår från Stadsbiblioteket i Malmö.
Marschhastigheten på turen är måttliga 15 km/t.
Medtag alltid något att äta och dricka samt reservslang i rätt dimension!
Turledare Janne Andersson (Cykelfrämjandet Malmö)

2 deltagare (None inbjudna)