Politiska läget i Uppsala med Fredrik Ahlstedt

Politiska läget i Uppsala med Fredrik Ahlstedt

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har länge haft en sprudlande utveckling. En utveckling som kommer fortgå en lång tid framöver. Uppsalas befolkning beräknas öka med 150 000 människor och med 70 000 arbetstillfällen till år 2030.
För att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas och vara en attraktiv stad att leva i så kommer det krävas omfattande arbete från både politikens och samhällets håll. Hur ser läget ut i Uppsala idag? Hur ser utvecklingen framöver ut? Och vad krävs för att ta ...

Visa hela texten

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

MUF Uppsala län
Sturegatan 4b