Små grodorna - med Lise-Lotte

Små grodorna - med Lise-Lotte

Sång och rörelselekar för barn 1-2 år. En vuxen + ett barn = 25 kronor.

Välkomna!

0 deltagare (None inbjudna)

Plats

Majornas Bibliotek
Chapmans Torg 5