Språkbygget - barns språkutveckling 0-6 år

Språkbygget - barns språkutveckling 0-6 år

Föreläsningen vänder sig till personal inom förskola, BVC och bibliotek och dig som är intresserad av barns språkutveckling.

Hur bygger barn sitt språk? Vad är ett ordförråd – var finns det och hur använder vi orden för att bygga ett språk? Barn utvecklar sitt språk i olika takt men när förväntas barnets uttal vara förståeligt? När avviker språkutvecklingen från det förväntade? Finns det tidiga tecken på att ett barn behöver extra stöd? Hur kan vi i omgivningen stötta barn som behöver stöd i ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)