EU i framtiden – business as usual?

EU i framtiden – business as usual?

Det europeiska samarbetet skakar i sina grundvalar. De grundläggande värderingar som projektet bygger på utmanas allt oftare. Ett medlemsland har valt att lämna samarbetet. Viktiga frågor som asyl- och flyktingpolitiken splittrar medlemsländerna. Inför EU-toppmötet i Rom den 25 mars presenterade EU-kommissionen nyligen sin vitbok för unionens framtid där fem olika scenarier målas upp. Vilken väg bör EU ta?

Välkommen till ett seminarium i TCO-huset där Ann Linde, EU- och handelsminister, ...

Visa hela texten

10 deltagare (97 inbjudna)

Plats

TCO
Linnégatan 14