Johan Lönnroth intervjuas av Torsten Rönnertrand.

Johan Lönnroth intervjuas av Torsten Rönnertrand.

"Fil. Dr. Torsten Rönnerstrand intervjuar fil. dr., docent Johan Lönnroth"
Kl. 13.00 i Övre salen.

2 deltagare (None inbjudna)

Plats

Sankta Elisabets Folkhögskola
Sten Sturegatan 1B