Luk 24 - Bibelsamtal: Fasta - vad, hur och varför?

Luk 24 - Bibelsamtal: Fasta - vad, hur och varför?

Varmt välkomna på Luk 24!
Fastan står inför dörren och det vill vi "ta fasta" på under inkommande Luk 24 samling. Denna gång är det bibelsamtal och vi kommer att i mindre grupper diskutera utgående ifrån ett antal bibeltexter kring den mycket gamla traditionen att fasta. Under senare år har fastan igen fått ett uppsving och också nya former. Frågor vi kommer att ställa oss är t.ex.; Vad fastan riktigt är? Varför man fastar? Har fastan relevans idag och hur tar den sig då i uttryck?

Utöver ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Luk 24 - Samlingar för unga vuxna
Lötenkyrkan, Heidenstamsgatan 71