Torkild Sköld - Personligt Ledarskap

Torkild Sköld - Personligt Ledarskap

Torkild föreläser om medvetet personligt ledarskap och menar att oavsett om du arbetar som ledare eller ej så är du alltid livets direktör och ansvarig för ditt eget liv. Personligt ledarskap handlar om hur du tar aktiva beslut, tar ansvar för dina handlingar och därmed kan påverka resultatet av hur din verklighet kommer att se ut.

Oavsett vilka verktyg vi har för kommunikation, försäljning, kundservice, förändring eller arbetsglädje handlar det inte om att veta vad de används till eller hur ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Sagateatern
Österlånggatan 59