Sänd Boot Camp 2017 Syd

Sänd Boot Camp 2017 Syd

Känns det som om det är något som du saknar? Har du en känsla över att det borde finns något mer än just det här?

Vill du göra en skillnad i världen? Vill du betyda något?
Världen är en stor plats, den är full av överväldigande saker som sker; hunger, fattigdom, sjukdom, smärta och avsaknad av Jesu kärlek. Det är lätt att alla dessa saker tynger ner oss.

Allt för ofta, tittar människor på problemen i världen och säger ”någon borde göra något åt detta?”

DU KAN BLI DENNA NÅGON!

Därför vill ...

Visa hela texten

7 deltagare (None inbjudna)

Plats

Huskvarna Pingst
Tegnergatan 3