Vågar jag gå ut på kvällen RPG-möte

Vågar jag gå ut på kvällen RPG-möte

12.00 Sopplunch (de som önskar lunch 30 kr)
13.00 Inledning och Bön RPG Karl-Erik Andersson Clas Frankner och Berit Bjärnelid och vid pianot Ulla Frankner
13.40 Gärna Jesus, men inte religion” … ”Musik utan gränser” Ingemar Olsson Örebro
Kl14.15 Seminarium Vågar jag gå ut på kvällen? Trygghet och säkerhet
 Hans Göran Patring leder paneldebatt
 Per-Olof Rask; Värna Västerås
 Elisabeth Kantor Brottsofferjouren Västmanland
 Christer Öhrlund Kommunpolis Västerås
 Daniel Johansson präst i ...

Visa hela texten

3 deltagare (None inbjudna)

Plats

Pingstkyrkan, Västerås
Almelundsgatan 2A