Republik 15 & Evigheten

Republik 15 & Evigheten

Spegelblanka vatten
reflekterar skymningsljuset.
Längtansfulla blickar ut i augustinatten.
Basgångar ekar mellan industrierna.
Slutet för den skandinaviska sommaren är här.

82 deltagare (None inbjudna)

Plats

Värmekyrkan
Holmentorget