Utställning Landskapsarkitektur i Eriksberg

Utställning Landskapsarkitektur i Eriksberg

Eriksberg ska bli nya Eriksberg. 3800 lägenheter ska bli 6400. Detta kommer att leda till stora förändringar i området. Fler bostäder motiverar för ett aktivt centrum och satsningar på den offentliga miljön. Samtidigt förtätas stadsdelen, vilket tar utrymme från utemiljöer och ökar belastningen på platsen.
Landskapsarkitektsstudenter från SLU har arbetat med förslag till Eriksbergs fortsatta utveckling och har därför ordnat en utställning öppen för alla!

Tisdag
16 – 18
Östgöta nation
Stora ...

Visa hela texten

53 deltagare (None inbjudna)

Plats

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15