Om stadsnära slåttermarker – minisymposium

Om stadsnära slåttermarker – minisymposium

Vi håller ett minisymposium om ängsmarker i stadsnära miljöer som ett led till att öka den biologiska mångfalden.

-Karin Arhné, Artdatabanken
-Erik Sjödin, Naturvårdsverket
-Mora Aronsson, Artdatabanken
-Åsa Hedin, Uppsala kommun

Plats: Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, Uppsala.

I samarbete med Entomologiska Föreningen i Uppland

3 deltagare (None inbjudna)