Jästföreläsning

Jästföreläsning

Jästexperten Maarten Vanwildemeersch kommer och lär oss mer om jäst och jäsning.

Medlemmar gratis, ickemedlemmar 100kr

http://www.saccharolicious.com/about/

Maarten om jäst i Bryggradion:
Del 1 http://bryggradio.com/?p=184
Del 2 http://bryggradio.com/?p=250

15 deltagare (None inbjudna)

Plats

Musikhuset Gävle
Kyrkogatan 32