Uppdrag: Tillgänglig utbildning

Uppdrag: Tillgänglig utbildning

Hur kan vi ha ett mer inkluderande perspektiv i vår undervisning? Hur kan vi förhålla oss till begreppet dyslexi? Har dyslektiker mer gemensamt än svårigheter att läsa och skriva? Hur kan skolan arbeta övergripande kring begreppet tillgänglig utbildning och tillgänglig text? Hur gör jag som lärare idag, och skulle jag kunna tänka annorlunda? Kan vi undervisa bredare för att få med fler?

Susanna ger en bild av dyslexi där även styrkor får plats. Hon belyser vikten av förhållningssätt till ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Clarion Hotel Winn
Norra Slottsgatan 9