Officiell TSM klass 1, Vänersborg

Officiell TSM klass 1, Vänersborg

Arr: Vänersborgs BHK, 350kr
www.varnersborgsbhk.se

16 deltagare (None inbjudna)