SV Arena: ”Psykosocial hälsa för hbtq-personer i Gävle”

SV Arena: ”Psykosocial hälsa för hbtq-personer i Gävle”

Välkommen till SV Arena under Gävle Pride!
Tema: ”Psykosocial hälsa och situationen för hbtq-personer i Gävle”

Den psykosociala hälsan hos hbtq-personer är sämre än hos övriga delar av befolkningen. Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet.

Hur är detta kopplat till bemötande, kunskapsnivåer och attityder i
offentlig service. Och hur kan ...

Visa hela texten

8 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kulturhuset Gävle
Hamiltongatan 1