Nyheter i årsredovisningslagen - Seminarium

Nyheter i årsredovisningslagen - Seminarium

Välkommen på seminarium den 23 mars om nyheter i årsredovisningslagen som påverkar årsredovisningen för 2016!

Till följd av det nya redovisningsdirektivet har omfattande ändringar skett i årsredovisningslagen, vilket också har medfört ändringar i K2 och K3. Den största förändringen gäller upplysningskraven. Dels är det stora lättnader för mindre företag, dels införs ett antal nya upplysningskrav. En annan förändring är att det införs en utvecklingsfond, vilket medför en utdelningsbegränsning ...

Visa hela texten

2 deltagare (3 inbjudna)

Plats

KPMG Gävle
Drottninggatan 9, plan 4