Installation av Samir Abu Eid

Installation av Samir Abu Eid

Östgöta nation valde att på landskap den 9 mars 2016 kalla Samir Abu Eid till hedersledamot vid nationen. Samir har dock inte möjlighet att närvara vid majmiddag eller gåsbal, eftersom han är stationerad utomlands. Vi har därför beslutat att installera honom under sommaren då han är hemma i Sverige.

Vi inbjuder härmed till installation av Samir Abu Eid som hedersledamot. Kvällen kommer att inledas med att Samir Abu Eid håller ett kortare föredrag. Därefter installeras han av inspektor. ...

Visa hela texten

23 deltagare (None inbjudna)

Plats

Östgöta nation
Trädgårdsgatan 15