Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Digital utveckling i livsmedelsbranschen

Den digitala utvecklingen är en kraftig drivkraft i de flesta branscher. Vad är förutsättningarna för digital utveckling inom livsmedelsbranschen (från jord till bord och sopa)? Vilka drivkrafter finns? Vilka bromskrafter? Vilka aktörer ser vi? Varifrån kommer de nya aktörerna? Ett inspirationsseminarium som väcker frågor och ger kunskap!
Moderator: Pär Bygdeson, VD Livsmedelshandlarna.
Gratis men obl anmälan via biljettlänken eller ksla.se senast 18 ...

Visa hela texten

1 deltagare (None inbjudna)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Box 6806 (Drottninggatan 95 B)