Allkemiutbildning på Alkemiska Akademin

Allkemiutbildning på Alkemiska Akademin

Alkemiska Akademin startar i januari 2018 en helt ny utbildning i alkemi. Den har varit efterfrågad länge och nu är det äntligen dags i och med att vår nya stora alkemibok: Alkemi - den hermetiska konsten släpps under 2017!
Den kommer du som deltagare få som kursbok!

Nivå 1: Fyra helgmoduler under ett år som lär ut grunderna i det alkemiska magnum opus.
Prima materia, alkemins fyra utvecklingsfaser, alkemins historia och filosofi. De tre principerna svavel, merkur och salt samt ...

Visa hela texten

4 deltagare (None inbjudna)

Plats

Sophiatemplet
Gotlandsgatan 74